Podporovaná zařízení

I2C eeprom

Zařízení Doba čtení Doba zápisu
at24c01 0.4s 0.7s
at24c02 0.7s 1.4s
at24c04 1.3s 2s
at24c08 2.4s 4s
at24c16 4.8s 7.8s
at24c32 9.4s 15.5s
at24c64 18.7s 30.8s
at24c128 37.2s 1min 1.6s
at24c256 1min 14.4s 1min 32s
at24c512 ? ?

Atmel 8051

Zařízení Doba čtení Doba zápisu
at89c1051 ? ?
at89c2051 4.6s 8s
at89c4051 ? ?

E-Mail Home